Εξειδίκευση

100 χλμ.
σιδηροδρομικής κατασκευής
100 χλμ.
Κατασκευής αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης
200 χλμ.
Κατασκευής δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
20 χρόνια
Εμπειρίας σε 1500 χλμ. έργων συντήρησης σιδηροδρόμων
30 χρόνια
Σύμβαση εκμετάλλευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
40 χρόνια
Λειτουργίας
Πάνω από 50 γέφυρες
οδικές και σιδηροδρομικές
Κατασκευή 15 Σταθμών
συλλογής και άντλησης
Λειτουργία και συντήρηση
2 σταθμών συλλογής και άντλησης και 2 δικτύων αποχέτευσης
Υπόγεια κατασκευή χώρων
Στάθμευσης αυτοκινήτων μέσω ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων
10 Ιδιωτικές Επενδύσεις
κατασκευής γραφείων και κατοικιών

Καθ’ ‘ολη την πορεία της εξέλιξης της, η ΤΕΣ προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού , με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την ασφάλεια, αλλά και την αύξηση της ταχύτητας διεκπαιρέωσης των έργων της. Έτσι σήμερα η εταιρεία διαθέτει έναν στόλο άνω των 150 μηχανημάτων, αυτοκινήτων-φορτηγών και ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, που φτάνει στο ύψος επένδυσης άνω των €5,550,000. Τέτοιου είδους εξοπλισμός, ο οποίος δείχνει και το ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας της εταιρείας μας είναι:

Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας