Εταιρία

01 ΟΡΑΜΑ

ΟΡΑΜΑ

Όραμα

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον. Όραμα μας είναι η συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη της ΤΕΣ στον κλάδο των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών όπως και η εξειδίκευση κι επέκταση σε νέους τομείς. Στοχεύουμε στην διεύρυνση του πελατολογίου μας, καθώς και στη διαρκή πραγματοποίηση συνεργασιών με αξιόπιστους οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Βασική μας μέριμνα

Αποτελεί η διατήρηση ενός σοβαρού κι αξιόπιστου στίγματος, στα πλαίσια δημιουργίας αξίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Η συνεχής αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, αποτελεί κύριο γνώμονα των δραστηριοτήτων μας.

02 Όραμα

Όραμα

Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, συνέπεια
Χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον
Με γνώμονα την υπευθυνότητα
Πιστοί στο έργο και τις αξίες μας
Με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία
30 χρόνια πρωτοπορίας και υπεροχής
Δέσμευση προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο
Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
03 Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ΤΕΣ στηρίζει τους παλιούς και νέους εργαζομένους της ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την άμεση ανάδειξη των ικανοτήτων τους, συμβάλλοντας ενεργά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εταιρεία παρέχει ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον και συγκεκριμένο ωράριο με σκοπό τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών εργασίας καθώς και την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής πορείας των εργαζομένων της.

Η μετάδοση γνώσεων και η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων και μεθόδων αποτελούν για την ΤΕΣ επένδυση, συνεισφέροντας στην περεταίρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.

Χρήστος Μπεσίρης

Πρόεδρος

Ο Χρήστος Μπεσίρης είναι Πρόεδρος κι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΤΕΣ. Είναι Πολιτκός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Στην επιχειρηματική του πορεία δραστηριοποιήθηκε παράλληλα στον τομέα του real estate και σε εταιρείες χρηματοοικονομικών.

Ναούμ Πασσιάς

Αντιπρόεδρος

Ο Ναούμ Πασσιάς είναι Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος κι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΤΕΣ. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής της Bologna (ΙΤ). Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας, δραστηριοποιήθηκε παράλληλα στον τομέα του real estate και των χρηματοοικονομικών.

Πέτρος Τζιντζής

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο Πέτρος Τζιντζής είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΤΕΣ. Είναι υπεύθυνος και συντονιστής στο τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα περιουσιακά τμήματα της εταιρείας.

Κωνσταντίνος Λιούσας

Οικονομικό τμήμα

Είναι υπεύθυνος του οικονομικού τμήματος της ΤΕΣ Βρίσκεται στην εταιρεία από το 1990 κι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρήστος Κωνσταντάς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Χρήστος Κωνσταντάς είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (GR).  Κατέχει τον μεταπτυχιακό τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ελλάδας. Βρίσκεται στην ΤΕΣ από το 2000, είναι υπεύθυνος του τμήματος Διοίκησης και αρχιμηχανικός σε έργα της εταιρείας.

Γεώργιος Πασσιάς

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεώργιος Πασσιάς αποφοίτησε και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές ως Πολιτικός Μηχανικός στην πολυτεχνική σχολή του University of East London (UK). Στη συνέχεια προχώρησε στην ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τίτλου MBA στο International Hellenic University. Εργάζεται ως μηχανικός στα έργα της ΤΕΣ, στέλεχος του Τμήματος Διοίκησης, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ιωάννης Γιάντσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Ιωάννης Γιάντσιος είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην ΤΕΣ από το 2006, πλέον ως αρχιμηχανικός σε κατασκευαστικά έργα της εταιρείας.

Γεώργιος Γκαϊτατζής

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεώργιος Γκαϊτατζής είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην ΤΕΣ από το 2002, πλέον ως αρχιμηχανικός κατασκευαστικών έργων της εταιρείας.

04 Σύντομη περιγραφή

Ιστορικό ΤΕΣ

1980
1985
1990
2004
2009
2010
2017

1

Ίδρυση της Τ.Ε.Σ. Α.Ε. από τους Χρήστο Μπεσίρη και Ναούμ Πασσιά.

2

Ανάληψη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Έναρξη δραστηριοποίησης της ΤΕΣ σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Δυναμική και διαρκής ανάπτυξη κι επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε διάφορους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού κατασκευαστικού τομέα.

4

Η εταιρεία εφαρμόζει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000

5

Ίδρυση της θυγατρικής κατασκευαστικής εταιρείας Αζιμουθιος Α.Ε. (3ης τάξης).

Η εταιρεία εφαρμόζει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

6

Πιστοποίηση ICAP ‘’Strongest Companies in Greece ‘’.

H ΤΕΣ ως μέλος κοινοπραξίας αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση για 30 χρόνια του Υπογείου Σταθμού Στάθμευσης Αυτοκινήτων Σερρών.

7

Η ΤΕΣ αναλαμβάνει τη συντήρηση και λειτουργία Αντλιοστασίων και Δικτύων Κενού Σκουτάρεως και Μητρουσίου Νομού Σερρών.

Πιστοποίηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Πιστοποίηση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

Πιστοποίηση εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015

Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας