Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της ΤΕΣ βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της καινοτομίας και της αξιοπιστίας. Στοχεύουμε στην προσφορά αποτελεσμάτων υψηλής απόδοσης και στην υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας μας και η συνεχόμενη προσπάθεια για τη μελλοντική διατήρηση του, είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φιλοσοφία μας. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για εμάς κινητήριο δύναμη και καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας μας.

Η ΤΕΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εφαρμόζει πολιτικές και κανόνες Εταιρκής Κοινωνικής Ευθύνης με υψηλό αίσθημα συνείδησης. Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων μας τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία περί περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας με απόλυτο σεβασμό.
Η ΤΕΣ μεριμνά για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου μέσω ανοιχτού διαλόγου, ενώ συμμετέχουμε ενεργά στην υποστήριξή του μέσω φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και δωρεών προς τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

01

Σοβαρότητα – Υπευθυνότητα – Αξιοπιστία – Συνέπεια

02

Σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία

03

Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών

04

Κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

05

Σεβασμός στην κοινωνία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα

06

Συνεχής απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων και πληροφοριών

07

Εκπαίδευση και δημιουργία αξίας για τους εργαζομένους

08

Σεβασμός και προστασία των περουσιακών στοιχείων

09

Ως εταιρεία κατασκευών και παροχής υπηρεσιών αναπτυσσόμαστε με γνώμονα την βελτίωση ποιότητας της ζωής

Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας