ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

01

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων
αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων
κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ
Σκουτάρεως

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

02

Συλλεκτήριοι αγωγοί ακαθάρτων σε

περιοχές του Δήμου Σερρών

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

03

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Βόλου

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.
Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας