ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

01

Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων
δυτικής πεδιάδας Νέστου Νομού
Καβάλας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

02

Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός και βελτίωση
της άρδευσης του ΙΙου αρδευτικού
δικτύου πεδιάδας Σερρών – τμήμα ζώνης Αδελφικού

Υπουργείο Γεωργίας

03

Αρδευτικό Δίκτυο Σκουτάρεως Ν.Σερρών

(Β’φάση)

Υπουργείο Γεωργίας
Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας