ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ

01

Κατασκευή Γέφυρας Στρυμώνα επί της
Ε.Ο. Σερρών – Νιγρίτας

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

02

Μελέτη – Κατασκευή άνω διάβασης
οχημάτων στην Ι.Δ. 126+371 (Σερρών)
γραμμής Θεσσαλονίκης-
Αλεξανδρούπολης

Ο.Σ.Ε.

03

Κατασκευή άνω διάβασης οχημάτων
Σιδηροδρομικού Σταθμού Στρυμώνα

Ο.Σ.Ε.
Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
    Βρείτε μας