Υπηρεσίες

The long-term and high experience of TES, the mechanical equipment and the know-how, allows the company to provide a variety of services, such as:

Λειτουργία Εγκαταστάσεων

 • Λειτουργία – Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων Σερρών
  162 θέσεων
 • Λειτουργία Δικτύων Αποχέτευσης και Αντλιοστασίων με την μέθοδο
  Κενού

Συντήρηση Εγκαταστάσεων

 • Συντήρηση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων Σερρών 162 θέσεων
 • Συντήρηση Δικτύων Αποχέτευσης και Αντλιοστασίων με την μέθοδο
  Κενού

Μεταφορές

Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων (φορτηγά φωτογραφία)

Χερσαίες μεταφορές (Πλατφόρμα Φωτογραφία σε στιγμή μεταφοράς
μηχανήματος, ή και τις 2 μαζί, Σκυροβάγονα)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η τεχνογνωσία και συνέπεια της Τ.Ε.Σ. την καθιστά αξιόπιστο πάροχο
συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά τα στάδια της χρηματοδότησης,
κατασκευής διαχείρησης και λειτουργίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Ανάπτυξη και αξιoποίηση ακινήτων και οικοπέδων (Property Development)

 • Αγορά
 • Κατασκευή & Διαμόρφωση
 • Χρήση – Πώληση – Ενοικίαση

Διαχείρηση Ακινήτων

Η διαχείριση των ακινήτων, οικοπέδων. και προσφορά σχετικών υπηρεσιών
(Property Management)

 • Τεχνική Υποστήριξη (Συντήρηση, Ανακαίνιση, Ανακατασκευή)
 • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία (Άδειες)
 • Οικονομική Διαχείρηση Ακινήτων
Scroll

Πως να βοηθήσουμε;

Μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών, συνεισφέρουμε στο κτίσιμο ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, και το περιβάλλον.

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. -
Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - τηλ: 2321068220

info@tessa.gr

Ρωτήστε μας
  Βρείτε μας